CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG KHAI GIẢNG NGÀY 7.9

TV DRT SẼ PHÁT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG ĐH ĐÔNG Á VÀO LÚC 6:30 SÁNG NGÀY 7/9/2018

TV DRT SẼ PHÁT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG ĐH ĐÔNG Á VÀO LÚC 6:30 SÁNG NGÀY MAI 7/9/2018 XIN MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SINH VIÊN ĐÓN XEM