Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập nghề nghiệp ngành quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ du lịch lữ hành năm học 2017 - 2018

   

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 
NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH 
NĂM HỌC 2017 - 2018

           

STT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Lê Thị Hồng

Linh

AH16A1

7Sea

2

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Đoàn Thị

Diệu

AH16A2

7Sea

3

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Kiều

Dung

AH16A2

7Sea

4

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Lê Ngọc Huy

Hoàng

AH16A2

7Sea

5

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Cao Thị

AH16A2

7Sea

6

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Trịnh Thị Minh

Thúy

AH16A2

7sea

7

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

AT16A1

7sea

8

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Phạm Thị Hương

Thảo

AT16A1

7Sea

9

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Hoàng Văn

Tuấn

AT16A1

7Sea

10

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Võ Thị Hoài

Thanh

AH16G1

7Sea

11

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Văn

Thanh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

12

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị

Thảo

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

13

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Võ Phan Thu

Thảo

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

14

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Hoàng

Tiến

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

15

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Hoàng Quỳnh Bảo

Trân

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

16

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Lê Thị

An

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

17

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Phan Hoàng

Anh

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

18

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Vi Thị Thanh

Chuyền

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

19

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Võ Thị Hồng

Đào

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

20

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Thùy

Dương

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

21

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Phan Đình

Duy

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

22

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Phạm Thị Hồng

Gấm

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

23

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Nữ Hoàng

Giang

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

24

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Phạm Thị Ngọc

Lệ

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

25

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Phi Mỹ

Linh

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

26

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Trịnh Thị Mỹ

Linh

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

27

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Trần Văn

Lưu

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

28

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Phạm Thị Phương

Ly

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

29

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Lương Minh

Mẫn

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

30

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Vũ Thị Minh

Ngọc

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

31

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Đức

Sơn

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

32

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Trần Thị

Thanh

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

33

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Thu

Thảo

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

34

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị

Thu

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

35

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Đặng Ngọc

Trường

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

36

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Đoàn Nhật

Uyên

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

37

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Vũ Quang

Vinh

AH16CLC

Vinpearl Phú Quốc

38

Ths Đặng Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Ngọc

Sương

QS14A1.1

One Opera Hotel

39

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Trần Thị

Hường

AT16A1

Hotel Royal Hội An

40

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phạm Phước

Thắng

AT16A1

Hotel Royal Hội An

41

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phạm Thị Thanh

Uyên

AT16A1

Hotel Royal Hội An

42

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Lê Thị Hoàng

Vy

AT16A1

Hotel Royal Hội An

43

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Minh

Chiến

AT16A1

Hotel Royal Hội An

44

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Đàm Thu

Duyên

AT16A1

Hotel Royal Hội An

45

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phạm Thị Ngọc

Anh

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

46

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Trần Thị Hồng

Đào

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

47

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị

Hằng

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

48

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị

Hậu

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

49

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị

Hiền

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

50

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Mai Trọng

Hiếu

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

51

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Minh

Hiếu

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

52

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Vũ

Hiếu

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

53

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phan Thị Kim

Anh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

54

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Hà Thị Kim

Chi

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

55

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phạm Thị Hoàng

Dung

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

56

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Trương Đăng

Dũng

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

57

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị

Hằng

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

58

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

59

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Lê Thị Hoàng

Hậu

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

60

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Vương Thị

Hoa

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

61

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Lê Nhi

Khánh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

62

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Y

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

63

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị Thùy

Linh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

64

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Trầm Thị Thanh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

65

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thế

Nam

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

66

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

67

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Đặng Thị

Ngọc

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

68

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Đào Văn

Ninh

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

69

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Hồng

Phú

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

70

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Đoàn Mạnh

Quang

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

71

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phạm Hồng

Sơn

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

72

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Nguyễn Văn

Thắng

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

73

Ths Nguyễn Hà Kim Dung

Phạm Văn

Lâm

QS15A1.1

Gemma Hotel Đà Nẵng

74

Ths Nguyễn Thúy Nga

Hoa Trần Bảo

Hân

AH16A2

Fivitel

75

Ths Nguyễn Thúy Nga

Lê Thị Mộng

AH16A2

Fivitel

76

Ths Nguyễn Thúy Nga

Lê Thị Hồng

Duyên

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

77

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Bá

Hưng

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

78

Ths Nguyễn Thúy Nga

Lê Trần Thanh

Hoa

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

79

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

80

Ths Nguyễn Thúy Nga

Dương Thị

Lan

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

81

Ths Nguyễn Thúy Nga

Dương Thị Thuỳ

Linh

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

82

Ths Nguyễn Thúy Nga

Phạm Đình

Lộc

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

83

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thị Thanh

Nhật

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

84

Ths Nguyễn Thúy Nga

Trần Như

Quỳnh

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

85

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thanh

Sang

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

86

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Anh

Thư

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

87

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Hồng Thùy

Trang

QS15A1.1

Minh Toàn Galaxy Hotel

88

Ths Nguyễn Thúy Nga

Diệp Thế

Anh

QH15A1.1

RELAX travel

89

Ths Nguyễn Thúy Nga

Đồng Thị

Hạnh

QH15A1.1

RELAX travel

90

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thị

Thoa

QH15A1.1

RELAX travel

91

Ths Nguyễn Thúy Nga

Phạm Thị Thu

Thùy

QH15A1.1

RELAX travel

92

Ths Nguyễn Thúy Nga

Trần Thị Mạnh

Thùy

QH15A1.1

RELAX travel

93

Ths Nguyễn Thúy Nga

Lê Vũ

Linh

QH15A1.1

Vitour

94

Ths Nguyễn Thúy Nga

Mai Thị Hồng

Nga

QH15A1.1

Vitour

95

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Ngọc

Nhung

QH15A1.1

Vitour

96

Ths Nguyễn Thúy Nga

Lê Thị Phi

Phi

QH15A1.1

Vitour

97

Ths Nguyễn Thúy Nga

Hồ Lâm

Tuấn

QH15A1.1

Vitour

98

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Mạnh

Tuấn

QH15A1.1

Vitour

99

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thị Hồng

Ánh

QH15A1.1

Hải Vân Cát

100

Ths Nguyễn Thúy Nga

Hồ Minh

Hải

QH15A1.1

Hải Vân Cát

101

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Ngô Nhật

Hằng

QH15A1.1

Hải Vân Cát

102

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Văn

Minh

QH15A1.1

Hải Vân Cát

103

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thị Bích

Trâm

QH15A1.1

Hải Vân Cát

104

Ths Nguyễn Thúy Nga

Võ Minh

Triết

QH15A1.1

Hải Vân Cát

105

Ths Nguyễn Thúy Nga

Huỳnh Thị Trâm

Anh

QH15A1.1

Bến Thành Tourist

106

Ths Nguyễn Thúy Nga

Lê Bảo

Thy

QH15A1.1

Bến Thành Tourist

107

Ths Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Hữu

Minh

QS15A1.1

Centara Sandybeach Đà Nẵng

108

Ths Nguyễn Thúy Nga

Đặng Phạm

Anh

QS15A1.1

Furama Resort

109

Ths Nguyễn Thúy Nga

Phạm Ngọc Như

Quỳnh

QS15A1.1

Hyatt Regency Đà Nẵng resort and spa

110

Ths Nguyễn Thúy Nga

Phạm Tiến

Đàn

QS15A1.1

Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel

111

Ths Nguyễn Thúy Nga

Trương Ngọc Quỳnh

Như

AH16CLC

Sheraton Grand Da Nang ReSort

112

Trương Thị Bích Ngọc

Lê Phi

Hùng

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

113

Trương Thị Bích Ngọc

Lý Thị

Lệ

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

114

Trương Thị Bích Ngọc

Đoàn Thị Lam

Luyến

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

115

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Đức

Minh

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

116

Trương Thị Bích Ngọc

Lê Nhị Giáng

My

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

117

Trương Thị Bích Ngọc

Ngô Đức

Thịnh

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

118

Trương Thị Bích Ngọc

Lê Thị Hồng

Tho

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

119

Trương Thị Bích Ngọc

Ngô Thị

Thương

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

120

Trương Thị Bích Ngọc

Phan Thị Ánh

Thùy

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

121

Trương Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Tú

Trinh

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

122

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Tường

Vân

AH16A1

Vinpearl Phú Quốc

123

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thái

An

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

124

Trương Thị Bích Ngọc

Đặng Văn

Đức

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

125

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị

Hiền

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

126

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Trung

Hoàng

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

127

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Gia

Huy

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

128

Trương Thị Bích Ngọc

Ksor Mỹ

Linh

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

129

Trương Thị Bích Ngọc

Đỗ Thị Hằng

Nga

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

130

Trương Thị Bích Ngọc

Trần Đoàn Thúy

Nga

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

131

Trương Thị Bích Ngọc

Trần Lê Ý

Nhi

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

132

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị

Nhung

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

133

Trương Thị Bích Ngọc

Trần Thị Mỹ

Phúc

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

134

Trương Thị Bích Ngọc

Võ Thị Hồng

Phúc

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

135

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Nhã

Phương

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

136

Trương Thị Bích Ngọc

Đinh Thị

Tài

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

137

Trương Thị Bích Ngọc

Hoàng Thị Thu

Trang

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

138

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Tuấn

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

139

Trương Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Thanh

AH16A2

Vinpearl Phú Quốc

140

Trương Thị Bích Ngọc

Trương Thị Cẩm

Uyên

AT16A1

Vinpearl Phú Quốc

141

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Huỳnh

Hoanh

AH16G1

Vinpearl Phú Quốc

142

Trương Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Tuyết

Mai

AH16G1

Vinpearl Phú Quốc

143

Trương Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Huyền

Trân

AH16G1

Vinpearl Phú Quốc

           
 

Lãnh đạo Khoa

   

Người lập

 

 

 

 

 

 

<<<

   

Thông tin liên quan