Quản trị khách sạn (Đại học liên thông)

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Vận dụng được các Kỹ năng mềm vào hoạt động nghề nghiệp: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức hoạt náo, kỹ năng giao tiếp,…
 • Thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ trong Khách sạn, Nhà hàng: Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ Bar, Nghiệp vụ chế biến món ăn, Nghiệp vụ Lễ tân, Nghiệp vụ Buồng,…
 • Bước đầu hình thành các kỹ năng quản lý toàn diện đối với đơn vị kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng và các kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ, trong quản lý hoạt động của DN, có kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh gía dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tự mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng về: Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh Khách sạn, Chăm sóc Khách hàng,… (Các kỹ năng này được rèn luyện tại trường và được thực hiện tại các chuỗi Khách sạn, Resort, Nhà hàng, Khu du lịch,… mà nhà trường đang gắn kết).

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận kinh doanh trong Khách sạn: Lễ tân, Buồng, Tiền sảnh, khu vực giải trí,...
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận của Nhà hàng: Bàn, Bar, Bếp,…
 • Chuyên viên công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch.
 • Có thể giữ các vị trí giám sát, quản lý tại các bộ phận trong Khách sạn, resort, các Khu du lịch,…
 • Có thể giữ các vị trí quản lý các bộ phận trong Nhà hàng: Bàn, Bar, Bếp
 • Có thể tự tạo lập và làm chủ cơ sở kinh doanh về Khách sạn, Nhà hàng, Quán cà phê,…

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Có thể học tập để trở thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh Du lịch.
 • Có thể học tập, tích lũy kinh nghiệm để trở thành các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn trong kinh doanh du lịch
 • Có thể học các chuyên ngành cùng khối (Bằng 2) để thích ứng với công việc (Nếu cần)
 • Có thể học tập ở các trình độ cao hơn: Thạc sỹ, Tiến sỹ cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Quản trị Khách sạn BB33082 Quản trị nguồn nhân lực
 • Lập được kế hoạch kinh doanh của KS: KH và phương án bán buồng, KH và phương án kinh doanh nhà hàng, KH khai thác khách hàng, kế hoạch tài chính.
 • Quản lý được chất lượng dịch vụ trong kinh doanh Khách sạn.
 • Lập được các phương án quan hệ và chăm sóc các đối tượng khách hàng.
 • Áp dụng để lập 01 đề án quản trị cơ sở kinh doanh Khách sạn hoặc Nhà hàng.
BT33178 Quản trị Chất lượng dịch vụ
BB32002 Chăm sóc khách hàng
BT32216 Đề án
Nghiệp vụ Nhà hàng BT13186 Nghiệp vụ chế biến món ăn 2
 • Thực hiện được quy trình chế biến một số món ăn Á, Âu cơ bản,…