Cô trò khoa Đông Á cùng nhau tham gia lễ hội hăng say

Hình ảnh cô trò khoa Đông Á cùng nhau tham gia lễ hội khai giảng đến tận đêm