SV tham gia làm Hướng dẫn viên chương trình Kiến tập chuẩn bị bài thuyết minh điểm đến 

THÔNG BÁO

V/v SV tham gia làm Hướng dẫn viên chương trình Kiến tập

chuẩn bị bài thuyết minh điểm đến 

1. Đối tượng:

- SV K16, K17 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đăng kí tham gia.

2. Thời gian:

Hạn cuối phải nộp 20/7/2019 tạo văn phòng Khoa (613).

3. Nội dung chuẩn bị:

PHẦN 1: Giới thiệu chung về điểm đến

SV thực hiện theo đăng kí điểm đến: ►  Huế

                                                            ► Đà Lạt

                                                            ►Lào - Thái Lan

PHẦN 2: Giới thiệu các điểm tham quan trong chương trình Kiến tập:

SV thực hiện theo đăng kí

                                       ♦ Trường Quốc học 

                                       ♦ Chùa Thiên Mụ

 HUẾ   ⇒                        ♦ Cầu gỗ Lim

                                        ♦ Chợ Đông Ba

                                        ♦  Đại Nội + Bảo Tàng.

 

                                        ♦ Chùa Ve chai Linh Phước:

                                        ♦ Ga Đà Lạt

ĐÀ LẠT⇒                      ♦ Lang Biang

                                        ♦ Thiền Viện Trúc Lâm và Hồ Thuyền Lâm

                                        ♦ Dinh Bảo Đại 3

 

                                         ♦ Thánh địa Phật giáo tiểu thừa That Inghang

                                         ♦ That Luang

LÀO - THÁI LAN ⇒     ♦ Công viên bảo phật Sala Keoku

                                         ♦ Thánh địa Phật giáo Thái Lan That Phanom

                                         ♦ Di tích Bác Hồ tại bản Nachook

► Lưu ý:

- Báo cáo thực tập để Khoa quy điểm cho các em gồm:

+ Bài thuyết minh điểm đến ( nộp 20/7/2019).

+ Baì báo cáo sau khi hoàn thành chương trình Kiến tập.