Thông báo: Kế hoạch học quốc phòng an ninh dành cho khóa 18

Thời gian: Từ 08/07/2019 đến 01/08/2019 Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN Trường quân sự QK5

Thời gian tập trung và di chuyển: 14g00 ngày 07/07/2018 (chủ nhật) tất cả SV có mặt tại sân trường ĐH Đông Á để điểm danh và lên xe hành quân đến TTGDQP-AN trường Quân sự QK5. Tuyệt đối SV không được đi riêng lẻ. (Phòng HCNS hợp đồng xe, lập danh sách SV từng xe, phối hợp với TTGDTC-QP bố trí SV từng xe).

Lệ phí đào tạo: là tiền QPAN mình đã nộp đó, bạn nào chưa nộp khẩn trương hoàn thành gấp

Lệ phí xe vận chuyển 2 chuyến (đi và về): 30.000 đồng/SV. Lớp trưởng thu và nộp cho phòng TCKT (kèm theo danh sách SV) trước ngày 21/06/2019.

Tiền ăn hàng ngày: 40.000 đồng/1ngày/SV. Sinh viên nộp trực tiếp tại Trung tâm QP-AN theo quy định của TTGDQP-AN.

Lưu ý:

+ Khi đi học, SV mang theo giày vải, sổ, bút, chăn và đồ dung cá nhân.

+ TTGDQP-AN cho SV mượn 2 bộ quân phục, màn, ba lô, chiếu, mũ tai bèo.