Tuyển dụng Sinh viên Internship

Khoa Du lịch thông báo thông tin tuyển dụng Internship

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN INTERNSHIP

1. Thông tin công ty: Rizzan Sea Park Hotel Tancha Bay

2. Địa điểm làm việc: Tỉnh Okinawa

3. Thời gian thi dự tuyển: 15/02/2023 - Phỏng vấn trực tuyến

4. Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2023

5. Nội dung công việc: Ngành: Khách sạn

- Nghiệp vụ khách sạn: dọn phòng, hướng dẫn khách, lễ tân, ...

- Nghiệp vụ nhà hàng; Phục vụ nhà hàng, cửa hàng, hỗ trợ làm bếp, ...

6. Thời gian làm việc:

- Làm việc 8 tiếng/ngày, làm theo ca (thời gian nghỉ: 4 tuần nghỉ 6 ngày)

- Thời hạn thực tập: 12 tháng

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào link dưới đây (Dùng Email Đông Á để xem)

https://drive.google.com/file/d/1mHUhqXIxnwzWtOhWJAkNoKCoCr525jaR/view?usp=sharing