Chương trình đào tạo liên kết ĐH Đông Á và ĐH Angelo State University (ASU)

Ngày 12/10, ĐH Đông Á và ĐH Angelo State University (ASU), Hoa Kỳ đạt được thoả thuận chương trình đào tạo liên kết 1+3 và chương trình 2+2.

Theo đó sinh viên theo học tại Đông Á năm thứ nhất, hoặc hết năm thứ hai sẽ được chuyển tiếp sang học tiếp tại ASU một năm rưỡi đến hai năm sẽ nhận bằng cử nhân các ngành kinh tế, tài chính kế toán, marketing, quản trị kinh doanh quốc tế tại Mỹ.

ĐH ASU có chương trình học bổng lớn đặc biệt cho SV Vietnam từ 60% đến 100% tuỳ theo năng lực của SV (học phí chỉ còn tương đương khoảng hơn 8.000$/ năm ~ 60% học bổng) và các học bổng khác cho các năm học kế tiếp. Ngoài ra, nhà trường có cấp học bổng hè tới $1,000 cho hai kỳ học hè và miến phí ký túc xá trị giá $2000 cho sinh viên đăng kỳ học kỳ hè.

Chương trình học một đến hai năm tại Đại học Đông Á học phí không quá 2.000$/ năm.

Đặc biệt chương trình được bảo trợ bởi Ellacy Global Education (EGE), là tổ chức giáo dục đi đầu về học bổng cho sinh viên Việt Nam và thủ tục Visa rất có kinh nghiệm, có thể đạt từ 95% trở lên. Đây là một tổ chức giáo dục kinh nghiệm hàng đầu tại Washington D.C với đội ngũ nhân viên người Mỹ và người Việt chuyên nghiệp. Đồng thời, tổ chức EGE có văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng tại Đại Học Đông Á và TP. HCM để hỗ trợ các em sinh viên cả ở Việt Nam và bên Mỹ.