Đại học Đông Á ký hợp tác với Đại học Kasem Bundit Bangkok trong việc đào tạo quản lý khách sạn

Đại học Đông Á ký hợp tác với Đại học Kasem Bundit Bangkok trong việc đào tạo quản lý khách sạn. Đây là chương trình 3+1 VÀ 2+2 nhằm trao đổi sinh viên giữa hai trường.

Cơ hội tuyệt vời dành cho Sinh viên Du lịch có mong muốn học tập tại thủ đô Bangkok Thái Lan.

Cùng nỗ lực học Tiếng Anh để đạt được những suất học bổng ý nghĩa nhé các em!