ĐH Đông Á hợp tác đào tạo nhân lực cho Tập đoàn Khách sạn lớn của Nhật Bản APA

Theo thỏa thuận Đông Á sẽ đào tạo dài hạn cho tập đoàn APA 100 -150 SV trong những năm đầu, tiếp theo mỗi năm từ 300 - 500 SV (từ 2024 trở đi). SV phải đạt trình độ tiếng Nhật tương đương N3, sau đó đi internship một năm trước khi làm việc chinh thức.

Đây là thỏa thuận đào tạo nhân lực ngành Khách sạn quy mô lớn nhất cho tập đoàn khách sạn hàng đầu Nhật bản, đòi hỏi nghiệp vụ và ngoại ngữ cao (cả tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung), trong thời gian thực tập SV học thêm tiếng Nhật, văn hoá Nhật, chính sách chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và văn hoá tập đoàn.

APA cũng phối hợp về xây dựng chương trình và cử giảng viên tham gia giảng dạy.

APA hotel & Resort là tập đoàn lớn với 457 khách sạn businesss, 65.896 phòng, tại 400 địa điểm khác nhau tại Nhật, 20.000.000 bookings. Tại Mỹ APA có chain APA hotel Woodbridge và COAST Hotel.