ĐH LIVERPOOL JM VÀ ĐH ĐÔNG Á HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH FRANCHISE .

Đây là chương trình franchise đầu tiên của Liverpool JM tại Việt Nam.

ĐH Liverpool JM , là ĐH công lập,thành lập năm 1823 (gần 200 năm phát triển) với 300 chương trình ĐH và sau ĐH, 1.995 giảng viên; có 24.000 SV đại học, 5.000 SV sau đại học;gần 3.000 SV quốc tế đến từ 100 quốc gia trên thế giới.

Đây là chương trình franchise đầu tiên của Liverpool JM tại Việt Nam. Theo đó ĐH Liverpool JM chuyển giao toàn bộ chương trình, học liệu, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá cho ĐH Đông Á để giảng dạy. LIVERPOOL JM sẽ kiểm soát chất lượng, huấn luyện giảng viên và cấp bằng Anh quốc.

Chương trình gồm Foundation year ( năm dự bị học tiếng Anh ) + 3 năm học chương trình chính thức của Liverpool tại Đông Á. Có 5 chương trình franchise gồm: CT Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị tài chính, Quản tri marketing, Quản trị du lịch quốc tế, Quản trị sự kiện.

Campus quốc tế Đông Á hiện đại ,theo tiêu chuẩn của Liverpool về trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm , thư viện học liệu, dạy học trên phần mềm CANVAS . Giảng viên Liverpool và GV quốc tế giảng dạy chất lượng và hoàn toàn bằng tiếng Anh .

Đây là cơ hội rất tốt cho SV Miền trung và SV Việt Nam du học tại chỗ, nhận bằng ĐH Anh quốc , chí phí rất phù hợp và học bổng cao. Đây còn là chương quốc tế rất tốt cho SV, nhất là trong thời kỳ đại dịch covid .