Hợp tác với Học viện BCIT Canada (British Colombia Institute of Technologie)

Thêm một cơ hội tốt cho SV Đà Nẵng và SV Đông Á đi du học tai Canada.

Ngày 18/1 Hiệu Trưởng BCIT và HT Đông Á đã ký thoả thuận hợp tác chương trình 1+3, chương trình 2+2 và chương trình 2+3, đồng thời với chương trình du hoc Canada với học bổng đặc biệt dành cho SV Việt Nam.

Chương trình hợp tác này với mục đích du học tại chổ, giảm chi phí cho SV, đặc biệt là chương trình 3+ 2.

SV sẽ học 3 năm tại Đông Á theo chương trình 100% của BCIT với giảng viên của Đông Á và BCIT tai Đà Nẵng lấy bằng dinploma của BCIT. Sau đó sẽ sang BCIT vừa học vừa làm tại Canada lấy bằng đại học và có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật, CNTT.

Chương trình hỗ trợ xin visa của tập đoàn EGE rất có kinh nghiệm với hơn 90% đạt thị thực vào Cânda và hổ trợ việc làm thêm suốt thời gian học.

Đây là chương trình được thiết kế rất tốt giữa BCIT và Đông Á cùng với EGE qua hai năm thảo luận.