Thỏa thuận hợp tác với JTest Việt Nam được ký kết, ĐH Đông Á cũng trở thành đối tác độc quyền tổ chức kỳ thi năng lực Nhật ngữ JTest tại miền Trung–Tây Nguyên.

Tham gia kỳ thi Nhật ngữ JTest và JLCT-kỳ thi năng lực tiếng Nhật được ký kết trước đó với tập đoàn An Dương, ngay tại trường giúp linh hoạt về địa điểm, thời gian tổ chức thi, tiết kiệm chi phí di chuyển, thuận lợi cho việc thi lấy chứng chỉ Nhật ngữ làm hành trang thực tập nghề nghiệp và làm việc tại Nhật cho hàng trăm SV ĐH Đông Á mỗi năm.

Được biết, kỳ thi Jtest đầu tiên tại ĐH Đông Á sẽ diễn ra vào giữa tháng 7/2020.

Ký kết độc quyền tổ chức kỳ thi năng lực Nhật Ngữ JTEST tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên