Thêm một cơ hội tốt cho SV ngành Khách sạn - Du lịch ĐH Đông Á

Hôm nay Tập đoàn M&K Nhật bản rất nổi tiếng về hệ thống nhà hàng susi cao cấp và trường đào tạo nấu ăn đã đến làm việc với ĐH Đông Á. Theo đó hai bên sẽ thoả thuận sẽ hợp tác đào tạo nấu ăn Nhật bản để phục vụ cho OLYMPIC 2020 tại Nhật.

M&K sẽ cử giảng viên sang Đông Á để đào tạo đồng thời cấp học bổng cho SV. Theo kế hoạch năm đầu độ 50 SV và năm tiếp theo sẽ tăng lên 100 SV. Được biết M&K có trường nấu ăn nổi tiếng tại Nhật.

Trước đó ngày 15/1/2019 Tập đoàn AOYAMA tại Osaka cũng đến đặt vấn đề tuyển dụng SV Đông Á sang Nhật làm việc trước xu thế chinh phủ Nhật sẽ tạo điều kiện cho SV có kỹ năng cao sang Nhật làm việc. Tập đoàn Aoyama đã liên kết với các hiệp hội du lịch Nhật để thực hiện chương trình. AOYAMA MEDICAL GROUP là tập đoàn khá nổi tiếng về các dịch vụ y tế và đào tạo tại Nhật.

Đây là cơ hội rất tốt cho SV theo học ngành khách sạn nhà hàng của SV Đông Á.