GIỚI THIỆU

 

Với quy mô ngày càng lớn mạnh, tỷ lệ nhập học luôn chiếm tỷ lệ 50% lượng sinh viên đăng ký và nhập học toàn trường, tháng 8.2018 Khoa Du lịch được tách ra từ Khoa Quản trị, một trong những Khoa được thành lập đầu tiên của trường Đại học Đông Á

Để cung ứng cho nhu cầu nguồn nhân lực Du lịch trên địa bàn nói riêng và Miền Trung nói chung, Khoa tập trung đào tạo 2 chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng & Quản trị kinh doanh dịch vụ Du lịch và lữ hành.

Để chủ động mang lại cơ hội việc làm cho Sinh viên, ĐH Đông Á đã đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thực hành, tập trung đầu tư toàn diện trên các mặt về cơ sở vật chất, học liệu, phát triển đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành và giảng viên từ các doanh nghiệp, kết nối đơn vị thực tập tại doanh nghiệp tốt nhất nhằm tạo ra một môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên đáp ứng đầy đủ các năng lực cần thiết về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm là con số minh chứng về trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo khi sinh viên theo học ngành QTKSNH & QTDVDL.