Hành trình của đoàn sinh viên cùng giảng viên khoa Du lịch trong chương trình kiến tập Đà Nẵng - Lào - Thài Lan - Đà Nẵng

Căn cứ vào Chương trình đào tạo mới được áp dụng từ năm học 2018- 2019 với học phần Kiến tập thực địa(2TC), Khoa du lịch tiến hành tổ chức các chương trình Kiến tập cho Sinh viên được trải nghiệm thực tế bên cạnh việc học các lý thuyết tại Trường.

Khoa tổ chức 3 chương trình Kiến tập phù với điều kiện của sinh viên và được sự đồng ý của gia đình:

  • Đà Nẵng - Lào - Thái Lan - Đà Nẵng (04-08/8/2019)
  • Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng (12-15/08/2019)
  • Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng (17-18/8/2019)

Khời hành đầu tiên là chương trình Đà Nẵng - Lào - Thái Lan - Đà Nẵng (04/8-08/8/2019). Đoàn sinh viên cùng Giảng viên, HDV gồm 25 người đang rong ruổi trong ngày đầu của hành trình.

Đoàn đang làm thủ tục để nhập sang Lào

SV - Lê T.Hoàng Hậu - AT16A1 (đại diện SV ngành QTDV DL &LH làm hướng dẫn viên cho đoàn)

Cơm trưa tại Lao Bảo​

Một số điểm đến tham quan trong hành trình

Chùa Ưatsaiden - Bắc Lào

Tại Viêng Chăn

Xôi gà Sênom

Xôi gà Sênom

Savan Vegas Hotel & Casino

Cùng chờ những hình ảnh thú vị và trải nghiệm trọn vẹn của chương trình Lào - Thái sau khi đoàn trở về nhé!