Hội nghị Toạ đàm “Hành trang Hướng dẫn viên” - Nâng tầm kiến thức, vững nước tương lai - Khoa Du lịch 2020

Ngày 25/11/2020. Lớp AT19A1B thuộc Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành đã tổ chức Hội nghị Toạ đàm “Hành trang Hướng dẫn viên” - Nâng tầm kiến thức, vững nước tương lai - Khoa Du lịch 2020

Chúc mừng Tọa đàm đã thành công, các em là niềm tự hào đối với thầy cô Khoa Du lịch .