Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con - Team sinh viên và thầy cô Đại học Đông Á

Ngân hàng máu sống UDA được kích hoạt từ lâu nay với các thành viên nòng cốt là sinh viên tiên phong. Đến nay, Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team sinh viên và Thầy Cô Đại học Đông Á được thành lập với nòng cốt được mở rộng là sự đồng hành và tham gia của Thầy cô và sinh viên toàn trường, với mong muốn “kích hoạt” thêm nhiều nhịp đập hồi sinh.

        Trở thành thành viên Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team Sinh viên và Thầy Cô Đại học Đông Á là sẵn sàng hỗ trợ máu cho các bệnh nhân nguy cấp đang điều trị khi cần, là dùng trái tim ấm nóng trách nhiệm cộng đồng của mình “kích hoạt” thêm nhiều trái tim được hồi sinh.

       Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con – Team Sinh viên và Thầy Cô Đại học Đông Á đã và đang đón nhận sự tham gia đầy nhiệt tâm từ các thành viên là sinh viên, thầy cô nhà trường.
 
       Link đăng ký tham gia Ngân hàng máu sống hỗ trợ bà con - Team sinh viên và thầy cô Đại học Đông Á và lan tỏa nghĩa cử cao thượng trong thành viên đơn vị mình, lớp sinh viên:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Y2_wPaGSxH8322cmZUHlxa9D1ph3glxQA8kIfpJaySElSw/viewform?usp=sf_link