02 đề tài của Sinh viên Khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi SVNCKH cấp Thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Ngày 1/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định Về việc phê duyệt Danh sách đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022. Trong đó có 2 đề tài của Sinh viên Khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi SVNCKH cấp Thành phố Đà Nẵng năm 2022.