Bạn đang sống những ngày rất khác bởi Cô Vi...

Covid tràn về, nhìn những áo xanh này để thấy được UDA đã nhọc tâm và tiếp sức cho sinh viên như thế nào?

Bạn đang sống những ngày rất khác bởi Cô Vi...

Và bạn đang thấy những nghĩa cử không hề khác ở UDA...

Đó là vì, chuỗi hành trình trách nhiệm cộng đồng được vận hành trong trái tim mỗi người Đại học Đông Á vẫn được bồi đắp qua hàng loạt hành động, nghĩa cử tốt đẹp mỗi năm, và ở giờ khắc này bạn cảm nhận rõ nét hơn.

---

Xuyên giờ trưa 1/8 là 600 kg gạo, 250 suất nhu yếu phẩm với mỗi suất gồm 80 trứng, 1 thùng sữa, 2 thùng mỳ tôm, 50 hộp viên sủi đã được đội tiếp ứng nhanh Đoàn trường tiếp sức đến các khu trọ đang có đông sinh viên Đại học Đông Á còn khó khăn ở lại tại Đà Nẵng.

Các khoa cũng đang lên kế hoạch tiếp sức với sự hỗ trợ từ cựu sinh viên, doanh nghiệp liên kết nhằm tăng chia sẻ cùng các bạn sinh viên

Và hoạt động này sẽ diễn ra xuyên suốt trong giai đoạn giãn cách xã hội của thành phố Đà Nẵng để tất cả chúng ta đều hiểu rằng, thầy cô sẽ luôn sát cánh bên các bạn sinh viên.