Bảo vệ đề cương đề tài NCKH SV năm học 2021-2022

Từ ngày 30/11/2021 - 4/12/2021, Khoa Du lịch đã tổ chức bảo vệ đề cương đề tài NCKH SV năm học 2021-2022 cho 15 đề tài của 15 nhóm nghiên cứu.

Các đề tài NCKH được hội đồng đánh giá cao về mặt ý tưởng, nội dung nghiên cứu và sự chuẩn bị của các nhóm nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu đều tập trung vào những vấn đề du lịch đang được xã hội quan tâm như nguồn nhân lực du lịch, chuyển đổi số trong du lịch, các mô hình/loại hình du lịch....

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Bảo vệ đề cương đề tài NCKH năm học 2021-2022:

Các bạn sinh viên bước vào giai đoạn tăng tốc cho chặng đường NCKH của sinh viên. Chúc các bạn thành công và cùng nhau nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất.