BUỔI HỌC THỰC ĐỊA - NGHIỆP VỤ HOẠT NÁO CỦA THẦY VÀ TRÒ KHOA DU LỊCH

Với 02 ngành đào tạo song song hiện tại của Khoa Du lịch- Đại học Đông Á: Quản trị Khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Là một nhiệm vụ nghề cho sinh viên sau này, Sinh viên ngành du lịch lữ hành phải phát triển mạnh cho bản thân phương pháp tổ chức gala dinners, hoạt náo/team building, kỹ năng dẫn một vài chương trình cơ bản của ngành,... Chính vì vậy, trong khung Chương trình đào tạo, Khoa đã đưa học phần "Nghiệp vụ hoạt náo" để giảng dạy cho sinh viên.

Mục tiêu của học phần không những giúp sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ trong nghề mà còn phát huy được tối đa sự năng động, sáng tạo và truyền "lửa" cho hành trình tương lai. 

Giảng viên hiện giảng dạy học phần này là ThS.Bùi Văn Xuân - người thầy được sinh viên Khoa Du lịch gọi kính yêu là "người thầy quốc dân".

Cùng xem qua 1 vài khoảnh khắc trong tiết dạy thực địa với 2 lớp AT19A1B &AT19A3A của thầy để cảm nhận sự thú vị của môn học nhé!!