Cảm nhận sinh viên - Nguyễn Thị Hậu - AH16A1

Đơn vị thực tập: Vinpearl Resort & Villas Phú Quốc (Nhà hàng Oceanus, Discovery 2, Phú Quốc 3).

Tên sinh viên: Nguyễn Thị Hậu

Lớp: AH16A1

Ngành: Quản trị Nhà hàng-Khách sạn

Trường: Đại học Đông Á

Đơn vị thực tập: Vinpearl Resort & Villas Phú Quốc - (Nhà hàng Oceanus, Discovery 2, Phú Quốc 3).

https://www.facebook.com/100013001853977/videos/499258677184190/?t=143