Danh sách phân công GV hướng dẫn TTTN và KLTN kèm theo danh sách sinh viên

Danh sách phân công GV hướng dẫn TTTN và KLTN Khóa 17 kèm theo danh sách sinh viên

Khoa Du lịch thông báo Danh sách phân công GVHD TTTN và KLTN Khóa 17 kèm danh sách.

Thông tin liên hệ GVHD:

Nguyễn Hùng Cường : 0702.666.665
Lê Thị Kim Dung : 0979.533.585
Lê Kim Hùng : 0982.233.642
Trương Thị Bích Ngọc : 0935.659.010
Lê Thị Mai : 0985.053.797
Nguyễn Thị Ngọc Trinh : 0941.998.855
Trần Thị Bảo Hoàng : 0919.320.192
Trần Quốc Gia Hòa : 0704.068.954
Đặng Thị Kim Thoa : 0975.443.788
Nguyễn Thị Kim Sa : 0985.009.914

 

Danh sách: