Đoàn TVTS Đà Nẵng - Quảng Nam tuyển cộng tác viên tuyển sinh

Đối tượng: Cựu học sinh trường THPT các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam

  • Số lượng: Không hạn chế
  • Chính sách: Hấp dẫn

Các bạn nhanh chóng đăng kí và liên hệ

Cô Hoàng Vy, cô Thu Vân : Tầng 2 - Phòng 201 

SĐT 02363532014

https://goo.gl/forms/x0jb7DL4xxvQK0V62