Góc chia sẻ yêu thương

☘️☘️Sự kiện "Xuân chia sẻ, Tết yêu thương" của Khoa đã diễn ra thành công.☘️☘️

Sự kiện thường niên này của Khoa nhằm  gây quỹ trong hành trình đến với trẻ em vùng cao. 
Tuy nhiên, vừa qua có 02 SV Khoa chúng ta không may gặp tại nạn. Vì vậy, Khoa sẽ trích trong quỹ, chia sẻ 1 phần nhỏ đến 2 bạn.
🍒 Mỗi bạn 1.000.000 đồng, cụ thể:
- Trần Thị Yến Nhi - AT20A2A
- Tôn Thất Phước - AT19A1B


Nhân đây, Sinh viên lưu ý BẮT BUỘC mua bảo hiểm y tế để phòng ngừa bệnh tật, các trường hợp xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhé!!