Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp 2020

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp 2020 Đại học Đông Á đã diễn ra hấp dẫn với phần thi thố đến từ 28 đề tài ứng dụng và khởi nghiệp của các nhóm sinh viên ở các khối ngành.

28 đề tài có mặt ở vòng chung khảo được chia theo lĩnh vực chuyên ngành gồm khối ngành Khoa học Kỹ thuật ; khối Kinh tế - Xã hội. Trong đó 13 đề tài, tác giả/nhóm tác giả thực hiện báo cáo trực tiếp (qua power point) trước Hội đồng phản biện; 15 đề tài trình bày theo hình thức poster.

Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, khả năng ứng dụng hay đủ điều kiện để triển khai dự án khởi nghiệp và nhận được sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp