Hội thảo: "Giới thiệu chương trình du học chuyển tiếp 2 + 2 trường Đh Keimyung và các cơ hội học bổng cho SV K22 khoa Du lịch

Khoa sau đại học tổ chức Hội thảo: "Giới thiệu chương trình du học chuyển tiếp 2 + 2 trường Đh Keimyung và các cơ hội học bổng cho SV K22 khoa Du lịch" ngày 25/10/2022.