HƯỚNG DẪN BÀI BÁO CÁO KIẾN TẬP

HƯỚNG DẪN BÀI BÁO CÁO KIẾN TẬP

Các bạn sinh viên lưu ý các nội dung dưới đây để đảm bảo cho bài báo cáo kiến tập đạt được kết quả tốt nhất nhé.

Đăng facebook và đặc biệt phải dùng phím # để các thầy cô dễ dàng trong việc chấm bài.

BÀI HƯỚNG DẪN: BÁO CÁO BẰNG HÌNH THỨC ĐĂNG HÌNH ẢNH HOẶC VIDEO TRÊN FACEBOOK (Nội dung chi tiết bên dưới)

Họ và tên:                         , ID

#lớp , #ngành, #Khoa du lịch, #Đại học Đông Á #UDA

Ví dụ: Nguyễn Văn A  , ID: 40125, #AH20A1A , #Quản trị khách sạn, #Khoa du lịch, #Đại học Đông Á, #Kiến tập Huế/Đà Lạt 2021

1/ Nội dung:

** Điều em hài lòng nhất về chuyến đi (tối thiểu 100 từ)

** Em học được gì hữu ích cho ngành nghề của mình qua chuyến kiến tập (tối thiểu 300 từ) (có thể mô tả theo ảnh đính kèm)

2/ Hình ảnh mình chứng (tối thiểu 15 ảnh, tối đa 30 ảnh) đính kèm gồm:

+ Trường Đại học Đông Á (tối thiểu 02)

+ Trước khi xuất phát (tối thiểu 01)

+ Các hình ảnh tại đơn vị kiến tập về: bộ phận lễ tân, bộ phận nhà hàng, bộ phận buồng, ẩm thực, cách sắp xếp trang trí sảnh, nhà hàng, buồng, nhân viên, trang phục, phong cách, cách thức marketing, cách thức sales, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch … (tối thiểu 06)

+ Các điểm tham quan (tối thiểu 02)

+ Các hoạt động khác (về hướng dẫn viên, về chương trình teambuilding/ vũ hội cồng chiêng Tây Nguyên, về điều yêu thích nhất (tối thiểu 03))

+ Ảnh cá nhân hoặc tập thể trong suốt chuyến đi (01)

Ghi chú: Sinh viên có thể tạo thành video nhưng vẫn đảm bảo các nội dung trên. Cóp đường link bài báo cáo, chuyển nộp lớp trưởng đăng vào danh sách bài báo cáo thực tập theo danh sách lớp ( Khoa sẽ mở quyền truy cập cho lớp trường để nộp bài báo cáo sau khi kết thúc chuyến kiến tập).