Hướng dẫn làm bài báo cáo thực tập nghề nghiệp 1,2 (TTNN1,2), Thực tập tốt nghiệp (TTTN) năm học 2021-2022

Nhằm mục đích triển khai các yêu cầu và tiêu chí đánh giá bài báo cáo TTNN1,2 , TTTN năm học 2021-2022. Khoa Du lịch gửi một số thông tin hướng dẫn làm bài báo cáo TNNN, TTTN dành cho sinh viên như sau:

I. Đối với Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 (TTNN1, 2)

1. Hình thức báo cáo: sinh viên có thể chọn 1 trong 2 loại hình sau:

A/ Video: Tối thiểu 5p, tối đa 10p

B/ Văn bản: Tối thiểu 20 trang, tối đa 30 trang không bao gồm hình ảnh mình chứng.

2. Công cụ và phương thức báo cáo: Ứng dụng công nghệ đa phương tiện 4.0 đăng tải trên facebook với phím tab#

NỘI DUNG 

1. Tên tiêu đề: BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1 (2)

Họ và tên:                         , ID

#lớp , #ngành, #Khoa du lịch, #Đại học Đông Á #UDA

Ví dụ: Nguyễn Văn A  , ID: 40125, #AH20A1A , #Quản trị khách sạn,

#Khoa du lịch, #Đại học Đông Á, #Thực tập nghề nghiệp

2. Nội dung: đăng tải video hoặc văn bản trong đó có: 

  • 2.1 Bộ nhận dạng thương hiệu gồm: Logo + hình ảnh trường, logo + hình ảnh đơn vị thực tập, tên Khoa, tên Ngành, lớp, địa điểm thực tập, giáo viên hướng dẫn, cố vấn học tập, người hướng dẫn tại doanh nghiệp.
  • 2.2 Giới thiệu bản thân: Họ và tên, lớp, sở thích, những điều tâm đắc…
  • 2.3 Giới thiệu đơn vị thực tập, số giờ thực tập, vị trí thực tập
  • 2.4 Mô tả quá trình thực tập: Trước, trong, sau quá trình thực tập ( Làm gì? Như thế nào cho từng giai đoạn từ khâu chuẩn bị, di chuyển, đi lại, đào tạo, tập huấn, làm việc (mô tả cụ thể công việc mình phụ trách)
  • 2.5 Mô tả các hoạt động khác sau giờ làm việc
  • 2.6 Điều em hài lòng nhất về quá trình thực tập
  • 2.7 Em học được gì hữu ích cho ngành nghề của mình qua chuyến thực tập
  • 2.8 Những khoảnh khắc ấn tượng
  • 2.9 Lời cảm ơn

Hướng dẫn thêm

Hình ảnh/ video minh chứng đính:

(2.3 + 2.4) Các hình ảnh tại đơn vị thực tập về: bộ phận lễ tân, bộ phận nhà hàng, bộ phận buồng, ẩm thực, cách sắp xếp trang trí sảnh, nhà hàng, buồng, nhân viên, trang phục, phong cách, cách thức marketing, cách thức sales, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch … tùy thuộc vị trí thực tập của sinh viên.

(2.5) Sau giờ làm việc: Có thể mô tả các hoạt động vui chơi giải trí/ các điểm tham quan

(2.5 + 2.6 + 2.7) Các hoạt động khác (về người hỗ trợ, về chương trình được hưởng thụ, điều yêu thích nhất

(2.8) Ảnh cá nhân hoặc tập thể trong suốt chuyến đi, những chia sẻ vui buồn trong quá trình thực tập (01)

Ghi chú: Sinh viên copy đường link bài báo cáo, chuyển nộp lớp trưởng đăng vào danh sách bài báo cáo thực tập theo danh sách lớp ( Khoa sẽ mở quyền truy cập cho lớp trường để nộp bài báo cáo sau khi kết thúc đợt  thực tập).

 

II. Đối với Thực tập Tốt nghiệp:

- Sinh viên nộp Đề cương Khóa Luận Tốt nghiệp cho GVHD

Trên đây là toàn bộ các nội dung liên quan đến bài báo cáo TTNN1,2 và TTTN của sinh viên khoa Du lịch năm học 2021-2022