LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO HỌC BỔNG TÀI NĂNG 2020

Lễ khai giảng và trao học bổng tài năng 2020 Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

Theo kế hoạch sự kiện Lễ Khai Giảng & trao học bổng tài năng 2020 và Lễ trao bằng Tốt nghiệp năm 2020 đã được Hiệu Trưởng phê duyệt, Phòng HCNS kính thông báo đến Quý Thầy/Cô và CBNV về việc tổ chức Lễ, cụ thể như sau:

I. LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO HỌC BỔNG TÀI NĂNG 2020:

- Thời gian: 7:15 sáng thứ bảy, ngày 28/11/2020

- Địa điểm: Hội trường Edison

II. LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG NĂM 2020

- Thời gian: 13:00 chiều thứ bảy, ngày 28/11/2020

- Địa điểm: Hội trường Edison