Liên Chi đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2024

Vào ngày 10/09/2022 BCH Liên chi đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2021 – 2022 cùng phối hợp với chi đoàn trực thuộc đã tổ chức Hội nghị nhằm kiện toàn nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2022-2024

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp sự tham gia của các quý vị đại biểu là Lãnh đạo Khoa, Đoàn cấp trên:

- PGS-TS. Đậu Thị Hòa – Trưởng Khoa Du Lịch

- TS. Trần Văn Anh – Phó Khoa Du Lịch

- Đ/c Lê Đình Lượng – Phó Bí thư Đoàn trường

- Đ/c Ngô Thị Xinh – Phó Bí thư Đoàn trường

Thông qua kết quả bình bầu, Hội nghị đã chọn ra được 10 gương mặt tiêu biểu đảm nhiệm các chức vị nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:

1. Đ/c Nguyễn Ngô Bảo Hân - Bí thư BCH LCĐ khoa Du lịch

 

2. Đ/c Đỗ Kim Thoa – Phó Bí thư BCH LCĐ khoa Du lịch

 

3.Đ/c Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư BCH LCĐ khoa Du lịch

 

4. Đ/c Huỳnh Thị Ánh Huyền - BCH LCĐ khoa Du lịch

 

5.Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang -BCH LCĐ khoa Du lịch

 

6. Đ/c Nguyễn Huy Hoàng- BCH LCĐ khoa Du lịch

 

7. Đ/c Hoàng Thị Phương Hoa - BCH LCĐ khoa Du lịch

 

8. Đ/c Phan Hoàng Hà - BCH LCĐ khoa Du lịch

 

9. Đ/c Trần Đặng Anh Thư - BCH LCĐ khoa Du lịch

 

10. Đ/c Trần Quốc Nam – BCH LCĐ khoa Du lịch

Khoa Du lịch chúc mừng  các nhân tố mới, chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đầu mối giữa Lãnh đạo Khoa, Đoàn TN với sinh viên trong học tập, hoạt động. Cùng nhau đưa LCĐ Khoa Du lịch ngày càng vững mạnh.