NGÀY CHỦ NHẬT XANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 🌸🌸

Sáng ngày 31 tháng 05 năm 2020, Đoàn trường Đại học Đông Á, LCĐ khoa Du Lịch đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh khuôn viên sân trường, các tuyến đường xung quanh Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Sát, Hồ Nguyên Trừng..

Thực hiện chương trình sinh hoạt và phong trào công tác Đoàn năm 2020.

Họat động Ngày Chủ Nhật Xanh đã thu hút sự tham gia của hơn 70 ĐVTN đến từ Khoa Du Lịch. Trong chuỗi hoạt động ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hôi Chi Bộ nhà trường lần thứ IV, Đoàn trường đã phát động phong trào Chủ Nhật Xanh Tháng 06, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng của Sinh viên Đại học Đông Á!

Liên chi đoàn Khoa Du lịch