Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Du lịch năm học 2021-2022

Ngày 30.5, Khoa Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm học 2021-2022 cho 04 đề tài của các nhóm nghiên cứu khóa K18, K19 ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHSV gồm:

1. PGS. TS. Đậu Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng, phản biện

2. TS. Trần Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng, phản biện

3. NCS. ThS. Đặng Thị Kim Thoa, Ủy viên, phản biện

4. ThS. Trần Thị Bảo Hoàng, Ủy viên, phản biện

5. ThS. Trần Thị Ngọc Thảo, Ủy viên, phản biện

6. ThS. Lê Thị Kim Dung,  Ủy viên, thư ký, phản biện

7. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh,  Uỷ viên, thư ký

Hội đồng đã đánh giá 04 đề tài sinh viên NCKH bao gồm:

Đề tài 1: Phát triển Du lịch cộng đồng tại Làng cá Âu thuyền Thọ Quang – Sơn Trà, Đà Nẵng

Họ và tên sinh viên:  Nguyễn Thị Thúy Vân, Huỳnh Thị Ngọc Vi

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Văn Anh


Đề tài 2: Thực trạng và giải pháp phát triển Du lịch Mice tại thành phố Đà Nẵng

Họ và tên sinh viên:  Lê Thị Thu Trang, Vũ Như Thảo

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đậu Thị Hòa


Đề tài 3: Thực trạng ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động xúc tiến bán chương trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng

Họ và tên sinh viên:  Nguyễn Thị Hà Phương, Lý Thái Nguyên, Hoàng Thị Hòa

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Mai


Đề tài 4: Đánh giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp du lịch SMEs tại Đà Nẵng

Họ và tên sinh viên:  Trương Văn Đức

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Thị Bích Ngọc


Sau khi nghe các sinh viên báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá và đặt câu hỏi cho các sinh viên.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung các đề tài sinh viên NCKH, tinh thần nghiêm túc của sinh viên khi thực hiện nghiên cứu khoa học. Các đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về mặt nội dung, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu của sinh viên. 

Bên cạnh đó Hội đồng cũng có nhiều ý kiến phản biện, góp ý về cả nội dung và hình thức để sinh viên có thể hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình.

Xin được chúc mừng các bạn sinh viên và mong rằng kết quả của các bạn sẽ khích lệ hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tại Khoa Du lịch