Những tác phẩm siêu đáng yêu cổ động chống dịch Covid của sinh viên Khoa Du lịch

Góp năng lượng tích cực gửi tuyến đầu chống dịch Covid-19 từ các bạn sinh viên Khóa 17 ngành Quản trị Khách sạn

Những trái tim nhỏ từ những bạn sinh viên K17 ngành quản trị Khách sạn - ĐH Đông Á gửi niềm tin yêu lớn đến tuyến đầu chống dịch.
Chỉ cần Vững tin - Vững bước - Vững chắc chúng ta rồi sẽ vượt qua thôi.