Series " Chân dung nhà khoa học Sinh viên" đến từ Khoa Du lịch

Hé lộ chân dung sinh viên đến từ Khoa Du Lịch tham gia cuộc thi:“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” cho sinh viên Trường Đại học Đông Á năm học 2020-2021

✨Đề tài: Khảo sát nhu cầu Du lịch của khách đến Đà Nẵng sau dịch Covid tại Đà Nẵng. Các giải pháp kích thích nhu cầu Du lịch Đà Nẵng của khách tiềm năng

✨Của nhóm sinh viên Lê Thu Hậu, Trương Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Châu Huệ Mẫn

✨Đề tài: Khảo sát thực trạng việc học ngoại ngữ của sinh viên khoa Du lịch trường đại học Đông Á Đà Nẵng và giải pháp nâng cao hiệu quả".

✨Của nhóm sinh viên Hồ Thị Mai Ly, Nguyễn Ngọc Thảo, Ngô Thị Xinh

✨Đề tài: "Thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của sinh viên khoa du lịch trường đại học Đông Á"

✨Của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Tố Hoài, Nguyễn Trúc Lâm, Huỳnh Thị Thu Hiền🙋🙋🙋

Đón xem các bạn ấy đã chuẩn bị chinh chiến thế nào vào ngày 25/08 nhé?