Sinh viên khoa Du lịch có phòng thực hành mới

Phòng thực hành dành cho sinh viên Khoa Du Lịch trường Đại học Đông Á đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thay cho phòng thực hành cũ là các phòng thực hành mới được trang bị đầy đủ nằm ở tầng 4, tầng 5 cơ sở 54 Trần Cao Vân.

Dưới đây là một số hình ảnh về phòng thực hành mới

        Phòng thực hành Bàn - Bar

Phòng thực hành Lễ Tân

Sinh viên thực hành