SV ĐÔNG Á VỚI PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP

Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp SV ĐÔNG Á 2021

Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp SV ĐÔNG Á 2021 nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ , huấn luyện , đào tạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Qua cuộc thi sẽ chọn lựa những dự án khởi nghiệp tốt để các em đầu tư phát triển, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham gia.
Đây là hoạt động nhằm khuyến khích các em sáng tạo, đổi mới khởi nghiệp để các em có bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ giảng đường đại học.

Hãy tự tin, dấn thân sẽ có kết quả tốt trong tương lai. 
Chúc các em thành công!