Tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022. Ngày 15.10,  Khoa Du lịch phối hợp với phòng QLKH tổ chức buổi tập huấn định hướng nghiên cứu, kỹ năng viết bài tạp chí khoa học và chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu cho cho các nhóm nghiên cứu, các sinh viên có đăng ký đề tài năm học 2021-2022 và những sinh viên quan tâm đến hoạt động NCKH

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động quan trọng của trường Đại học Đông Á nói chung và tại Khoa Du lịch  nói riêng. Thông qua hoạt động này, giúp hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Nhận thức rõ điều đó, Khoa Du lịch thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tham gia tập huấn có hơn 35 nhóm nghiên cứu với hơn 150 sv tham dự. 

Tại buổi tập huấn, TS. Lê Ngọc Quang - Phó phòng Quản lý Khoa học trình bày khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học, giới thiệu các loại hình nghiên cứu, các bước cơ bản trong nghiên cứu khoa học, quy trình chuẩn trong nghiên cứu, nguồn gốc của ý tưởng nghiên cứu, các bước triển khai một đề tài NCKH, các mô hình nghiên cứu cùng các giá trị khoa học mang lại......

TS. Lê Ngọc Quang - Phó phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn sinh viên phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học

Thảo luận tại buổi tập huấn, sinh viên có cơ hội đặt các câu hỏi liên quan đến NCKH như các bước triển khai một đề tài NCKH, kỹ năng viết báo cáo tổng kết đề tài, cách trình bày một bài báo khoa học… Ngoài ra, sinh viên bày tỏ mong muốn được giới thiệu các bài báo, tạp chí uy tín để bổ sung nguồn tham khảo thực hiện viết báo cáo NCKH một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn: