Thông báo đỗ phỏng vấn Khách sạn Aribakan và Zao Plaza

Thông báo về kết quả phỏng vấn thực tập Quốc tế của sinh viên Khoa Du lịch

Khoa Du lịch xin chúc mừng 05 bạn đã nhận được thông báo đỗ phỏng vấn như sau

1/ Khách sạn Arimakan 

- Đinh Thi Thi
- Trần Thị Duyên Hải

2/ Khách sạn Zao Plaza 

- Phan Thị Thu Hiền
- Lê Thị Linh Giang
- Trần Thị Huyền

*** Thời gian thực tập dự kiến là 1 năm bắt đầu từ 01/03/2022 ~ 01/03/2023.

Các bạn nỗ lực hơn nữa để trau dồi thêm tiếng Nhật nhé.

Chúc các bạn hoàn thành tốt chương trình và đạt được những mục tiêu trong tương lai.

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Trân trọng./.