Thông báo đỗ phỏng vấn KS Yamirikan

Khoa Du lịch xin chúc mừng hai bạn đã nhận được thông báo đỗ chính thức từ Khách Sạn Yamirikan 

1. Huỳnh Lâm Bảo Ngọc

2. Nguyễn Hoàng Khánh Vy
*** Thời gian thực tập dự kiến là 1 năm bắt đầu từ 01/03/2022 ~ 01/03/2023.

Các bạn nỗ lực hơn nữa để trau dồi thêm tiếng Nhật nhé.

Chúc các bạn hoàn thành tốt chương trình và đạt được những mục tiêu trong tương lai.

Một lần nữa xin chúc mừng 02 bạn. Trân trọng./.