Thông báo Sinh viên trúng tuyển thực tập quốc tế

THÔNG BÁO

SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ TẠI NHẬT BẢN

Khoa Du lịch xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Kim Trang - sinh viên lớp AT19A2B đã nhận được thông báo trúng tuyển chương trình thực tập quốc tế tại Nhật Bản.

Nằm trong hệ thống khách sạn Koishiya:

- Công ty: Yadrok Co., Ltd (Yadoroku, Inc)

- Thực tập tại khách sạn: Shinga Kogen Olympic Hotel

- Thời gian dự kiến nhập cảnh: tháng 07/2023 (thực tập 10 tháng)

Chúc Kim Trang hoàn thành tốt chương trình và đạt được những mục tiêu trong tương lai.

Một lần nữa xin chúc mừng em.

Và hãy cùng nhìn chân dung của Kim Trang nào!!