THÔNG BÁO VỀ NỘP FILE ĐỀ TÀI ONLINE VÀ LINK GOOGLE MEET: PHỤC VỤ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 17

Khoa Du lịch thông báo về việc nộp file đề tài PDF online và link google meet phục vụ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 17

        Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Du lịch triển khai các nội dung sau:

1. Đường link Google meet của các Hội đồng bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp và email thư ký Hội đồng:

LINK GOOGLE MEET PHỤC VỤ BẢO VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHÓA 17 
Hội đồng Link google meet Email thư ký hội đồng Ghi chú
1-  https://meet.google.com/gqr-dacv-rvd    thinu@donga.edu.vn CH. Ngô Uyên Thi
2- https://meet.google.com/txu-zrgi-mrj dungltk@donga.edu.vn ThS. Lê Thị Kim Dung
3- https://meet.google.com/hxr-vrcc-evn    thaottn.kdl@donga.edu.vn ThS. Trần T. Ngọc Thảo
4- https://meet.google.com/pdz-mcfr-dvj    hieutt.kdl@donga.edu.vn CH. Thái T. Hiếu
5- https://meet.google.com/yyb-snki-odk   lyntl@donga.edu.vn CH. Ngô T.Ly Ly
6- https://meet.google.com/ohv-mfyy-mvk   thylb@donga.edu.vn  CH. Lê Bảo Thy
7- https://meet.google.com/zoz-hofc-ckt thinu@donga.edu.vn CH. Ngô Uyên Thi
8- https://meet.google.com/kia-inym-igp thanhhtn@donga.edu.vn CN. Trần T. Ngọc Thanh
9- https://meet.google.com/oav-qkws-vbu huentk@donga.edu.vn CH. Nguyễn T. Kim Huệ

2. Danh sách sinh viên thuộc Hội đồng bảo vệ KLTN:

Hội đồng 1 - Chuyên đề (NV Nhà hàng)https://drive.google.com/file/d/17MaDAjy-YR-OUJvYz4AYnMqxYFBdIKBL/view?usp=sharing

Hội đồng 2 - Chuyên đề (NV Nhà hàng) :  https://drive.google.com/file/d/19k4O19_BrnVUXraMIe7mtOxHhPH2MiVQ/view?usp=sharing

Hội đồng 3 - Chuyên đề (NV Nhà hàng)https://drive.google.com/file/d/1fp-ApQN3MKNcjL1AE6h9XnAeZtuhbBTp/view?usp=sharing

Hội đồng 4 - Chuyên đề (NV Lưu trú)https://drive.google.com/file/d/1CXwLXhkdaCHUJagxTDr5hefJwu0i8_-y/view?usp=sharing

Hội đồng 5 - Chuyên đề (NV Lưu trú)https://drive.google.com/file/d/1GtUh6kvLB1X1-jFKvGLYrPm7h3eLj_-B/view?usp=sharing

Hội đồng 6 - Chuyên đề (NV CBMA)https://drive.google.com/file/d/1QX-ZC7QFHmJA8-R7aY2ZGl10NNUsfO6B/view?usp=sharing

Hội đồng 7 - Chuyên đề (NV CBMA)https://drive.google.com/file/d/1uCJw8VDL-DpI63Egix7tCmNrTIOqxURl/view?usp=sharing

Hội đồng 8 - Chuyên đề (NV HD-LH): https://drive.google.com/file/d/1OtcAHOb01GmF7oddX1Fm0PEfUIz5fCxn/view?usp=sharing

Hội đồng 9 - Chuyên đề (NV HD-LH): https://drive.google.com/file/d/1qACsReCPGuMo4IfGVNN9szfbncWIIqKx/view?usp=sharing

3.Sinh viên lưu ý:

- SV theo từng Hội đồng nộp file đề tài, bản PDF về cho thư kí Hội đồng của mình hạn chót 17h00 ngày 19/6/2021 (ngày mai) theo email trên.

Trân trọng!