Thông báo V/v Đăng ký mảng đề tài thực tập tốt nghiệp phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp năm 2021-2022

Khoa Du lịch triển khai cho sinh viên Khóa 18 đăng ký mảng đề tài thực tập tốt nghiệp phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp năm 2021-2022

Mảng đề tài khóa luận khách sạn : Quản trị nhà hàng, Quản trị Buồng, Quản trị tiền sảnh, Quản trị khách sạn, Quản trị chiến lược, Marketing sản phẩm, Marketing thu hút khách hàng, Marketing mix , Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Đào tạo nhân lực, Tạo động lực cho người lao động, Văn hóa ẩm thực, Phát triển sản phẩm đồ uống, Phát triển sản phẩm món ăn, Quản trị chất lượng phục vụ, Quản trị chất lượng dịch vụ...

Mảng đề tài cho Lữ hành: Quản trị nhà hàng, Quản trị Buồng, Quản trị tiền sảnh, Quản trị khách sạn, Quản trị chiến lược, Marketing sản phẩm, Marketing thu hút khách hàng, Marketing mix , Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Đào tạo nhân lực, Tạo động lực cho người lao động, Văn hóa ẩm thực, Phát triển sản phẩm đồ uống, Phát triển sản phẩm món ăn, Quản trị chất lượng phục vụ, Quản trị chất lượng dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch, Xây dựng chương trình du lịch.

Các bạn sinh viên vui lòng click vào link bên dưới và đăng ký mảng đề tài thực tập tốt nghiệp phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp năm 2021-2022 của mình

Link K18: Ngành QT Khách sạn 
https://docs.google.com/file/d/1zT7SJY3Q03i1jARdoHB3qMiyH7LhfiGG/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

Link đăng ký K18 Ngành QT Dịch vụ Du lịch & Lữ hành.
https://docs.google.com/file/d/1MjaAq0XwfBbc55oL21xZcSrRWYGdrmSJ/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

BCS và CVHT vui lòng cập nhật link này đến lớp mình để các bạn đăng ký đúng thời hạn.

Hạn chót: 11h30 ngày 24/11/2021 (Sau thời gian trên sẽ khóa link)

Trên đây là thông tin về việc đăng ký mảng đề tài thực tập tốt nghiệp phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp năm 2021-2022  năm 2021-2022, đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện.