THÔNG BÁO V/v Hồ sơ nộp báo cáo thực tập nghề nghiệp

Khoa Du lịch thông báo về Hồ sơ nộp báo cáo thực tập nghề nghiệp

Hồ sơ TTNN nộp về cho GVHD gồm:

1/ Giấy xác nhận điểm doanh nghiệp

2/ Bài báo cáo (video/giấy)

3/ Nhật ký thực tập: (ko quá 3 trang) tóm tắt các công việc đã thực hiện và học tập được trong suốt thời gian thực tập qua 3 nội dung : Về chuyên môn ( vị trí, bộ phận, các công việc đã làm), về kĩ năng (kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ngoại ngữ, kĩ năng xử lý tình huống, kĩ năng chăm sóc khách hàng...), về thái độ (tác phong chuẩn mực, đúng giờ, nhiệt tình, hòa nhã, luôn tôn trọng, giúp đỡ mọi người...)

Thời hạn nộp bài về Khoa đến 12/8/2022, nộp điểm về Khoa đến 15/8/2022.

Lưu ý: Sinh viên nộp báo cáo thực tập Nghề nghiệp bằng video, lưu ý đăng bài phải đáp ứng cấu trúc sau:

Đoạn 1: Giới thiệu họ và tên, lớp, ngành, khoa, trường, thực tập nghề nghiệp 1 tại đâu, trong bao lâu

Đoạn 2: Gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn, khoa, trường, cty thực tập, các anh chị quản lý, những người đã giúp đỡ mình qua kì thực tập...

Đoạn 3: Những gì đã học được, tích lũy được về chuyên môn, kĩ năng, thái độ trong suốt quá trình thực tập. Sinh viên nộp bài giấy mất 3 điểm (-3đ) về kĩ thuật ảnh, video, âm thanh, bố cục, thuyết minh, thuyết trình, hiệu ứng, tính trực quan sinh động, truyền thông, cấu trúc kĩ năng soạn thảo content...

Khoa Du lịch