Thông báo xét tuyển Đại học liên thông năm 2022 - Khoa Du lịch

Thông báo xét tuyển Đại học liên thông năm 2022 Ngành: Quản trị Khách sạn và Ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành