Thông tin tuyển dụng nhân sự cực lớn của VINPEARL làm việc tại Đà Nẵng - Nghệ An - Hà Tĩnh - Nha Trang

Thông tin tuyển dụng nhân sự cực lớn của VINPEARL làm việc tại Đà Nẵng - Nghệ An - Hà Tĩnh - Nha Trang

Số lượng: 1.000 nhân sự 

Vị trí : Khoảng 30 vị trí dành cho hầu hết các Khoa

Dưới đây là link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHf2hHceXm8piKn01aqafURBnoGhIlAVWHIs9lWU4scMf17g/viewform ( Tham gia bằng mail Đông Á )

Hạn đăng ký: 12h AM thứ 5 ngày 26/8/2021 để Phòng Đối ngoại - HTDN tổng hợp danh sách

Lịch phỏng vấn : Chủ nhật, 29/8/2021

Kính đề nghị CVHT và BCS lớp thông báo cho sinh viên lớp mình, đặc biệt các khóa 17 tham gia ứng tuyển.

Trân trọng!