Thông tin tuyển dụng tập đoàn Vinpearl

Thông tin tuyển dụng tập đoàn Vinpearl 

1. Bộ phận tiền sảnh: Gồm các vị trí sau:
 • Nhân viên Lễ tân
 • Nhân viên Đón tiếp
 • Nhân viên Hành lý
 • Nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng & Văn phòng  

2. Bộ phận Ẩm Thực: Gồm các vị trí sau:

 • Nhân viên Phục vụ
 • Nhân viên Pha chế
 • Nhân viên Đón tiếp
 • Nhân viên Thu ngân

3. Bộ phận Buồng Phòng: Gồm các vị trí sau:

 • Nhân viên Buồng phòng
 • Nhân viên Trực điện thoại
 • Nhân viên Cảnh quan môi trường

4. Bộ phận Bếp: Gồm các vị trí sau:

 • Nhân viên phụ Bếp Á
 • Nhân viên phụ Bếp Âu
 • Nhân viên phụ Bếp Bánh
 • Nhân viên phụ Bếp Lạnh 

5. Bộ phận Kỹ Thuật: Gồm các vị trí sau:

 • Nhân viên điện dân dụng
 • Nhân viên điện công nghiệp
 • Nhân viên cơ khí

6. Yêu cầu chung cho các vị trí như sau:

 • Giao tiếp tự tin, năng động có tinh thần cầu tiến;
 • Nhiệt tình, chịu học hỏi
 • Là sinh viên của trường và thuộc các khoa, ban ngành liên quan đến vị trí tuyển dụng

7. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian làm việc dự kiến: bắt đầu từ 01/06/2018 đến 30/09/2018
 • Địa điểm thực tập: Vinpearl Đà Nẵng – Hội An

8. Các chế độ phúc lợi:

 • Đi lại công ty sẽ chu cấp toàn bộ (Đà Nẵng – Hội An hoặc Nam Hội An).
 • Mỗi ngày sinh viên sẽ được phụ cấp 200.000 đồng/ngày/sinh viên.
 • Ăn uống theo ca
 • Cách thức chi trả: Trả vào cuối tháng (tiền mặt hoặc chuyển khoản)