Tổ chức buổi giới thiệu chương trình thực tập sinh kỹ năm 3 năm tại Nhật Bản cho sinh viên K18 của Khoa Quản trị và Khoa Du lịch

Phòng ĐN&HTDN triển khai chương trình làm việc 3 năm tại Nhật Bản cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Du lịch.

         Để hỗ trợ sinh viên đã tốt nghiệp có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai của mình, hiện tại phòng ĐN&HTDN đang triển khai chương trình làm việc 3 năm tại Nhật Bản cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Du lịch. Thu nhập hằng tháng trung bình từ 30-37 triệu đồng, thông báo cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp (khóa 18) và các bạn sinh viên K19 chuẩn bị bước vào năm 4 tham gia buổi giới thiệu chương trình của Đối tác trường là Công ty Hải Phong. 

Thời gian: thứ 4 ngày 31/8/2022 vào lúc 15:00~

Link: https://meet.google.com/vyw-hgea-czk

Thành phần: Ưu tiên sinh viên K18, sinh viên K19 thì có thể tham gia để tìm hiểu thêm

Nội dung: Giới thiệu chương trình thực tập sinh kỹ năm 3 năm tại Nhật Bản