Tuyển dụng nhân sự làm việc hoặc thực tập tại Ngân hàng Sea Bank chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tuyển dụng nhân sự làm việc hoặc thực tập tại Ngân hàng Sea Bank chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi. ( Thực tập đối với K18, làm việc đối với K17 )

Các vị trí :

- Giao dịch viên

- Chuyên viên tín dụng cá nhân

- Chuyên viên tín dụng doanh nghiệp

- Kế toán ( Chỉ áp dụng tại chi nhánh Quảng Ngãi )

Các ngành ưu tiên : 

- Tài chính ngân hàng 

- Quản trị kinh doanh

- Luật Kinh tế

- Du lịch ( chỉ áp dụng vị trí Giao dịch viên )

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1hWtivotETY9_w3l6xLm3E-DiVXXad5IUKTg-YDYG43cYCg/viewform?usp=sf_link

Hạn cuối đăng ký : Hết ngày 09/8/2021